Biosaxon minerální liz pro koně 4x3kg

Biosaxon minerální liz pro koně 4x3kg
17,00

Biosaxon minerální liz pro koně 4x3kg

schváleno pro využití v ekologickém zemědělství. Vyráběno lisováním bez pojících látek. Slouží optimálně k průběžnému přísunu soli a minerálních látek ve stájích i na pastvinách, a díky optimální, vědecky podložené skladbě následně i k vyšší vitalitě a l