Karhu Synchron Classic Gunmetal/ Bright White EUR 40.5